Referat - 17/06-2008
 

Fodboldudvalgsmøde tirsdag, den 17. juni 2008.

 Referat

Godkendt

 

Orientering fra formand

Sommeraviser starter kommende weekend

Trænergaver - henvendelse til Anne Mette

75 tilmeldinger til fodboldskole. Der kan deltage max. 80

18 deltagere på Micro fodboldskolen. En stor succes

Indendørs fodbold tider bliver de samme som sidste år. Derudover futsal -

spil uden bander – onsdag (såfremt vi kan få tider)

Kontingent indendørs skal fastsættes

Referat fra det seneste bestyrelsesmøde kan ses på hjemmesiden

 

Orientering fra børneudvalg

Intet at berette

 

Orientering fra sponsorudvalg

Sponsortavlen foran klubhuset er påbegyndt

Sponsorindtægter følger stort set budgettet

 

Orientering fra holdansvarlige

Veteran OK

Serie 5.1 har chance for at rykke op. Er efterfølgende rykket op – et stort TILLYKKE

3 seniorhold til efteråret – 2 serie 4 + 1 serie 5

Junior OK

Drenge OK

Lilleput OK

Henrik Olsen bliver fra efteråret træner for U-12 piger

 

Økonomi

Balancen gennemgået. Ser fornuftig ud

 

Valg til fodboldudvalg

Genvalg af Tommy og Aage

Nyt medlem: Kenneth Kirkeby

Suppleant: Emil Finnerup

Suppleant: Jacob Andersen

 

Evt.

Næste møde – endnu ikke fastsat


 

Boldklubben Vestkysten Oksbøl - Østergade 29 - 6840 Oksbøl - 75 27 32 22