Referat - 04/08-2008
 

Referat fodboldudvalgsmøde 4/8 2008

 

1. Godkendelse af referat.

Godkendt

 

2. Orientering fra formanden.

Sætter opslag omkring teknikdiplomer op

Fodboldudvalg:

Formand: Thomas Mogensen

Næstformand: Erik Jensen

Sekretær: Aage Fjordside

Medlem: Tommy

Medlem: Kenneth Kirkeby

Supll: Emil Finderup

Supll: Jacob Andersen

 

 

 

3. Orientering fra børneudvalg.

Torben og Henrik tager fodboldskole til næste år igen. Skolen kørte rigtig godt i år.

 

4. Orientering fra sponsorudvalg.

Budgettet holder. Sportigan kontaktes om sponsorforlængelse. Evt. prøve at få rabatordning for alle klubbens medlemmer

 

5.Orientering fra holdansvarlige.

Senior mangler ordentlige strømper. Aage holdansvarlig

Damer ok Thomas holdansvarlig

Juniorer ok Kenneth holdansvarlig

Drenge mangler træner. Emil holdansvarlig

Lilleput ok Erik holdansvarlig

Piger U 15 ok jacob holdansvarlig

Piger U 13 ok Tommy holdansvarlig

 

6. Økonomi.

Skal have en snak med Henning omkring indendørskontingenter.

Kontingentlister afleveres til Anne Mette senest 20/8

 

7. Evt.

Næste møde aftales med Henning

Prøve at finde en holdansvarlig for senior 3. holdet


 

Boldklubben Vestkysten Oksbøl - Østergade 29 - 6840 Oksbøl - 75 27 32 22