Tilbud til medlemmer

 

Rabat aftale 

Steffen Sillesen har fået lavet en aftale med BikeIn på Jeppe Skovgårds vej 13 i Varde.

Hvis du oplyser, at du er medlem af OCT gives der 10% rabat.

 

 

Motionsløb

 

Tovholder på motionsløb

Oksbøl Cykel Team har en ordning med en "tovholder" til de motionsløb, hvortil der er fælles tilmelding. Formålet er at samle klubbens ryttere, koordinere transporten og gøre det mere enkelt for klubbens kasserer. Tovholderen har ansvaret for at:

bullet

opfordre/opmuntre til deltagelse i motionsløb

bullet

samle personer på forskellige distancer og hastighed

bullet

koordinere fælles transport

bullet

have kontakten med kassereren (Anders Sindum). Kassereren sørger for fælles tilmelding og betaling.

 

Som tak for sin indsats får "tovholderen" refunderet hele sit deltagergebyr i det/de løb vedkommende er "tovholder" for. Hvis man vil være tovholder for et løb, kontakter man Karl Verner Nielsen eller Anders Sindum i god tid.

 

 

Klubtøj

 

Klubtrøje og bukser

 

Klubben tilbyder sine medlemmer, og nye ryttere, at kunne købe klubtøj til fornuftige priser.

Der vil en gang årligt være en bestillingsrunde på cykeltøj. Denne bestillingsrunde vil typisk ligge i efteråret og levering af tøjet sidst i marts. Dog vil klubben have et lille lager, hvis der er medlemmer der har et ekstra behov i løbet af året.

Alle henvendelser der går på bestilling af cykeltøj og forespørgsler på cykeltøj, bedes sendes til denne mail danny@kebok.dk med kopi til a.sindum@gmail.com

 

Hilsen Tøj udvalget. Eigil & Danny

 

 

 

Udlevering af cykeltøj

Cykeltøjet kan afhentes på følgende dag i klubhuset:

Onsdag den 8 marts 2017 Kl. 19.00 – 20.30

 

Klubben vil være vært med en lille forfriskning.

 

Husk Tøjet og kontingent skal være betalt inden udlevering.

 

Hvis der er nogen der ikke kan hente tøjet på disse tidspunkter, kan der aftales andet afhentningstidspunkt med Eigil på tlf: 28127282.

Der vil blive sendt en mail til hvert enkelt medlem der har bestilt cykeltøj, på hvor meget de skal betale.

 

 

Tøjbestilling prøvning tirsdag d. 27 november 2018, kl. 19-21.

 

Oksbøl Cykel Team inviterer medlemmer og kommende medlemmer til en hyggelig aften i klubhuset tirsdag d. 27. november kl. 19 – 21.

 

Tag den bedre halvdel med til et par hyggelige timer.

OCT serverer gløgg og æbleskiver samt øl og vand.

 

Tøjet skal bestilles denne aften. Det er super kvalitetstøj til rimelige priser.

Vor cykeltøj leverandør XTREME kommer og viser tøjet frem samt en række andre tilbud. Der er mulighed for at prøve tøjet, så du kan få bestilt den rette størrelse.

 

Er du forhindret i at komme denne aften, kan du kontakte tøjudvalget.

Din bestilling skal ske senest d. 4. december

 

 

Hilsen tøjudvalget.

Hilsen Tøj udvalget.

 

Eigil Pedersen      og       Danny Hammer    

tlf. 28127282                  tlf. 30738092                                                                             

 

 

 

Tilskud 

Klubben yder medlemmerne tilskud til deltagelse i cykelmotionsløb. Der vil blive givet tilskud til deltagelse i motionsløb i henhold til følgende retningslinier:
bullet

Man skal køre i klubbens trøje og bukser.

bullet

For løb som står på vor aktivitetskalender er der fælles tilmelding via online tilmelding på hjemmesiden. Betaling skal ske direkte til klubbens konto. Deadline for tilmelding fremgår af hjemmesiden.

bullet

Ved senere tilmelding, eller tilmelding til andre løb refunderes startgebyret ved forevisning af diplom eller tilsvarende til Anders Sindum.
Refusionsbeløb udbetales til oplyst kontonummer ca. 1/7 og 1/12

bullet

Klubbens navn vil blive anvendt ved fælles tilmelding, og skal anvendes ved egen tilmelding.

 

Der ydes tilskud til deltagelse i motionsløb med op til 50 % af startgebyret, dog maksimalt kr. 350,-. Stiller man ikke til start af en eller anden grund, skal tilskudsbeløbet betales til cykeludvalget. Med baggrund i medlemmernes tilkendegivelser på det ”store” ryttermøde beslutter udvalget, hvilke løb der er fælles tilmelding til. Cykeludvalget beslutter størrelsen af tilskuddet til de enkelte løb.

Cykeludvalget forbeholder sig ret til, at fordele tilskud mellem de enkelte personer, hvis det samlede beløb for ønskede tilskud måtte overstige kr. 8.000.

Der ydes ikke tilskud til klubbens egne løb (p.t. Blåvandshuk Rundt, OCT Holdmatch og MTB Bordrup).

 

Rent praktisk, så sender du Anders Sindum en mail med hvilket løb du har deltaget i, hvad var deltagerprisen og hvilket kontonummer du vil have tilskudet ind på.

Herefter regner Anders tilskudsbeløbet ud i forhold til principperne for tilskud og overfører beløbet til dig.

 

 

Kørselsordning

Her er et forslag som medlemmerne opfordres til at anvende ved fælles kørsel til løb :

bullet

Den som stiller bil til rådighed skal intet betale.

bullet

Øvrige passagerer betaler tilsammen kr. 2,- pr. kørt km.

bullet

Der betales kr. 10,- pr. transporteret cykel.

Det er en selvfølge, at der altid afregnes med det samme når I er kommet hjem. Husk også at få betalt for cykeltransporten. Tænk på, at det som regel er de samme personer der gang på gang ligger bil til.

 

Personer som ligger bil til ved vore egne cykelløb, klubarrangementer, vedligeholdelsesopgaver og lign. kompenseres med kr. 2,- pr. km.

 

 

Cykeltagbøjler og cykeltrailer

Oksbøl Cykel Team har en hjemmelavet tagbøjle for transport af 4 cykler på taget af biler. Fastgørelsen sker i forgaffel. Der er holdere på taget til det løse forhjul.

Stativet monteres på 2 tværgående stivere til traditionelle tagbokse (ski f.eks.). De 2 tværgående stivere - der ofte er specielle fra bilmærke til bilmærke - skal man selv anskaffe.

Tagbøjlen kan frit benyttes af Oksbøl Cykel Teams medlemmer. 

Tagbøjlen opbevares i vort cykelværksted på stadion. Kontakt Erik Hou for udlån på tlf. 75271888 eller pr. mail hou@pc.dk

 

 

Danmarks Cykel Union (DCU)

Oksbøl Cykel Team er medlem af DCU-motion og DIF (Danmarks Idræts Forbund). Medlemmer af klubber under DCU-Motion har ret til at løse motionslicens (M-licens) såfremt de ikke har rytter-licens. Løses rytterlicens frafaldes retten til M-licens.

Der kan eventuelt besøge DCU’s hjemmeside for at læse mere om hvad M-licens indeholder.