Klubben

 

Målsætning !

 

Oksbøl Cykel Team er en motionscykelafdeling under Boldklubben Vestkysten. Vi har en målsætning, hvor det sociale samvær skal være i højsædet. Vi har plads til motionister på alle planer, lige fra supermotionister til de som blot ønsker at "trille" en stille tur et par gange om måneden.

 

Vore medlemmer har meget forskellige personlige målsætninger. F.eks. vil nogle køre "fedtforbrænding" og tabe sig, andre vil styrke konditionen og så er der dem som gerne vil ud at køre med i motionsløb i både ind- og udland og have personlige oplevelser. Men fælles for alle er, at det foregår i hyggelige sociale rammer.

 

 

Cykeludvalget

 

Cykeludvalget består efter valget d. 25/2-2019 af følgende 6 medlemmer, der på et møde d. 4/3-2019 har konstitueret sig som følger:

 

Funktion

Navn

Adresse

Tlf. nr.

e-mail

Formand

Karl V. Nielsen

Vestparken 84, 6840 Oksbøl

29867980

kv47@sol.dk

Næstformand

Ida Hansen

 

21432038

traehuset3@gmail.com

Kasserer

Jørgen Andersen

Vestparken 58, Oksbøl

41421299

jw-andersen@mail.dk

Sekretær

Kenneth Lehm Nordestgaard   75270044 lehmnordestgaard@gmail.com

Udvalgsmedlem

Lars Ravnholt   61270821 arsravnholt@gmail.com
Udvalgsmedlem

Dennis Madsen

Vester Alle 9

61664957 droopdk@gmail.com

 

1. Suppleant

 

Ann Lorenzen

Sletten 90, 6800 Varde

61612778

perlorenzen@privat.dk

2. Suppleant

David Nørdam Pedersen   22484677 davidbettina@hotmail.com

 

Udvalget består af 6 personer der konstituerer sig med minimum formand og næstformand. 

Medlemmerne er valgt for en to-årig periode. Næste valg til cykeludvalget er Februar 2020, kl. 19.00 i klubhuset på stadion. På valg er Ida Hansen, Kenneth Lehm Nordestgaard og Dennis Madsen.

 

Arbejdsudvalg:

 

Kontaktpersoner og ansvarsområder:

Tøj: Danny Hammer og Eigil Pedersen

Hjemmeside: Niels H. Nielsen

Revisor: Jørgen Randrup

 

Blåvandshnuk Rundt arbejdsgruppe:

Karl Verner Nielsen

Jørgen Randrup

Eigil Pedersen

Freddi Fogh

 

La Santa Cup arbejdsgruppe:

Søren Nielsen

Kenneth Lehm Nordestgaard

 

Bent pedersen Cup arbejdsgruppe:

Karl Verner Nielsen

 

Blåvandhuk Rundt (mtb):

Karl Verner Nielsen

 

Sporarbejdet i Bordrup:

Søren Nielsen og Kenneth Nordestgaard

 

 

Kontingent

Kontingentet følger kalenderåret.

 

Information om kontingentopkrævning for året 2019

 

På et udvalgsmøde d. 7. januar 2019 har man besluttet, at kontingentet er som følger:

 

Fra 1/1 2019 til 31/12 2019 er kontingent satser :

bullet

Fra og med 16 år, kr. 400,-.

bullet

Unge under 15 år, kr. 200,-.

 

Hvis medlemmet er 15 år, men fylder 16 år i kontingentperioden skal der betales kr. 400,- i kontingent.

 

Kontingent skal indbetales på OCT konto i Sparekassen Kronjylland regnr. 6237 kontonr. 0011752357 senest den 31. januar 2019.

Nye medlemmer bedes indmelde sig ved at sende fulde navn, fødselsdato samt kontaktoplysninger i form af mail og telefon til kassereren i OCT:

Jørgen Andersen, Vestparken 58, Oksbøl, tlf. 41421299, mail jw-andersen@mail.dk 

Indbetalingen kan ske ved overførsel via Netbank eller på mobilepay. nr 274001. Det er vigtigt, at dit navn fremgår af indbetalingen og du anfører, at det er OCT medlemskontingent.
Umiddelbart herefter ajourføres medlemsdatabasen, og herefter vil kun betalende medlemmer fremgå af medlemslisten.

 

Lidt information om, hvad du blandt andet får for dit kontingent:

bullet

Mulighed for at træne stort set hele året rundt i selskab med gode cykelkammerater. De aktuelle træningstider kan du læse på OCT.DK

bullet

Hvis du deltager i motionscykelløb og stiller op for OCT og cykler i vores klubtøj, så godtgør OCT halvdelen af dit startgebyr, dog max kr 350,- pr løb.
Cykeludvalget forbeholder sig ret til at nedsætte tilskudsbeløbet, såfremt det totale beløb overstiger det budgetterede tilskud.

bullet

Hvis du deltager i klubture arrangeret og udbudt til medlemmer af OCT giver klubben normalt tilskud til medlemmerne.
Cykeludvalget forbeholder sig ret til at justere på tilskuddet i forhold til antal deltagere og antal planlagte ture gennem sæsonen.

bullet

Fra starten af november og til udgangen af februar tilbyder OCT spinning for medlemmer i Blåvandshuk Idrætscenter en gang om ugen.

bullet

En gang årligt bestiller vi klubtøj, og her har du mulighed for at købe kvalitetstøj til en fornuftig pris.

bullet

OCT har et rimeligt sæt værktøj, så alle gængse typer af gear og grejer kan repareres.
Du kan låne værktøjer og vores rum på Oksbøl Stadion, hvis du selv vil reparere din cykel.

bullet

Herudover har OCT en række mindre ture og arrangementer, hvor vi typisk giver lidt at spise, og en øl eller vand til. Eksempelvis Blåvandshuk Rundt på MTB i november måned, hvor vi halvvejs på ruten i Vejers byder på varm suppe og brød, eller afslutning på forårssæsonen, hvor vi normalt griller en pølse med tilhørende øl og vand.

 

Til gengæld for disse tilbud, så forventer vi - specielt hvis du udnytter nogle af vores gode tilbud, at du bidrager aktivt til, at OCT fortsat kan have en sund økonomi, som kan understøtte medlemsaktiviteterne.
OCT har især følgende aktiviteter, hvor vi har behov for, at du giver en hånd med:

bullet

Blåvandshuk Rundt gennemføres normalt den anden søndag i august, og er afgjort vores største indtægtskilde. OCT håber, at du vil byde dig aktivt til, når vi klargør hjælperlisten. Dine muligheder for at give en hånd med mange: Lige fra P-vagt på Stadion, guide på ruten, sætte skilte op og tage ned, tage imod ekstratilmeldinger og mange flere funktioner.
Der er normalt også plads til dem, som både vil give en hånd med og tage turen på cykel.

bullet

Blåvand MTB-Challenge i november måned, er for MTB-ryttere, hvad Blåvandshuk Rundt er for racerrytterne.
En dag i Bordrup Plantage, hvor mange udenbys ryttere vil afprøve deres evner og kondition.
Igen har OCT behov for en række medlemmer, som aktivt vil give en hånd med.
Her er det opgaver som eftertilmeldinger, opsætning og nedtagning af telt, rutevagt, P-vagter og flere andre, som der er behov for hjælpere til.
Byd til, når vi klargør hjælperlisten.

bullet

I 2016 har OCT fået mulighed for at støtte op om Exterra Vestkysten. Det er svømning i hav ved Hvidbjerg, MTB-cykling på vores ruter i Bordrup og løb på stranden mellem Hvidbjerg og Blåvand.
Et stort og professionelt tilrettelagt arrangement, men som skal bruge mange hjælpere fra lokale foreninger
OCT har fået førstebud på at stille hjælpere fordi, de skal bruge sporet i Bordrup.
Der afregnes pr hjælper, som en klub stiller med. OCT forudser, at Exterra Vestkysten vil blive en tilbagevendende begivenhed, og forventer derfor, at en stor indsats på hjælpersiden vil kunne give en solid indtægt til klubkassen – også fremadrettet.
Vi skal derfor bede dig om, at sætte kryds i kalenderen ved sidste weekend i august 2016, og byder dig til når den præcise hjælperliste med opgaver rundsendes.

bullet

OCT er i mange MTB-kredse kendt for de gode ruter, som vi har i Bordrup plantage. De kommer ikke af sig selv. Vores gode ruteplanlæggere har et godt samarbejde med Skovdistriktet omkring terræn og ruter, men når det kommer til det praktiske arbejde, så spytter vi selv i næverne, og laver det praktiske i skoven.
Normalt har vi rutevedligeholdelse en gang om foråret og en gang om efteråret. Du skal ganske enkelt møde op i praktisk tøj, gerne medbringende en trillebør, en rive og en skovl, så sørger ruteplanlæggerne for at inddele i arbejdshold, som så bruger et par timer på at jævne ud, samt køre flis og stabilgrus ud på sporet.

 

 

Indmeldelse

Ønsker du at blive medlem af Oksbøl Cykel Team, kontakt vor kasserer:

Jørgen Andersen, Vestparken 58, Oksbøl.

tlf. 41421299, mail jw-andersen@mail.dk 

Du bedes oplyse:

bullet

Navn

bullet

Adresse

bullet

Postnr. og by

bullet

Tlf. nr.

bullet

Fødselsdato og år

bullet

Gerne e-mail adresse (vi vil så gerne spare porto ved udsendelse af information !)

 

Indbetal kontingent, som beskrevet i afsnittet ovenfor om kontingent, i Sparekassen Kronjylland regnr. 6237 kontonr. 0011752357 eller på mobilepay. nr 274001