Retningslinier for udbringning af sommeraviser i BV

 

Som tidligere nævnt i datoplanen for udbringning af sommeraviser, sendes hermed nogle retningslinier for, hvordan udbringningen kan lykkes til alles tilfredshed.

Den ansvarlige for udbringningen i det enkelte udvalg sørger for følgende:

v      Danner sig et overblik over hvor mange ruter der er.

v      Vurderer hvor mange personer der skal til for, at hver enkelt rute kan udbringes hurtigst muligt. Det kan anbefales, at der er 1 til 2 voksne + 2 til 3 raske børn pr. rute.

v      Til hver rute udpeges 1 person, der bedes medbringe en bil. 

v      Den ansvarlige udfærdiger et bilag, med navne på personer samt telefonnumre, som skal medbringe bil + navne og telefonnummer på de personer, som blot skal møde på stadion.

v      I bilaget skrives der endvidere klart og tydeligt, hvor man mødes samt på hvilket tidspunkt.

Hvis ikke andet altid lørdag kl. 10.00 på stadion.

v      Endvidere skal i tydeligt skrive, at hvis du ikke kan – finder du selv en afløser – og meddeler hvem der afløser dig til den ansvarlige. Skriv også, at du skal sætte et stort kryds i kalenderen, det er frygteligt irriterende for din kammerat, hvis du svigter. 

v      Skrivelsen afleveres, helst personligt, til hjælperen i god tid. For udbringninger i sommerferie er det således vigtigt, at skrivelsen er afleveret senest primo juni måned.

v      Den ansvarlige er på stadion den aftalte dag – gerne 15 min. før tid – og han foretager de nødvendige opringninger til de personer, som ikke er fremmødt. Er alle ikke mødt og enkelte ruter ikke umiddelbart kan bringes ud her og nu, er det den ansvarliges ansvar, at sørge for reserver til, denne eller disse ruter.

 

”Mælkekaj” telefonnummer 30 71 22 42, sørger bl.a. for kort over ruterne.
Der er sodavand til alle, tag en med på ruten.

Poserne afleveres efter endt udbringning igen på stadion sammen med de tomme flasker.